freshket.co ตัวเลือกสั่งอาหารสดออนไลน์อีกหนึ่งรายที่น่าสนใจ มีทั้งอาหารสด อาหารแห้ง สั่งมากสั่งน้อยก็ได้! (มีโคดลดราคาให้ด้วยน้า ตรงท้ายสุดของบทความค่ะ)Continue Reading